TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 — Rozbudowa infrastruktury IT na potrzeby TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3.

Dnia 06.05.2015

Dnia 09.05.2015

Dnia 22.05.2015

Dnia 25.05.2015

Dnia 26.05.2015

Dnia 02.06.2015

Dnia 23.06.2015

Dnia 25.06.2015 r.

Dnia 08.07.2015 r.

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 08.07.2015Publikacja dnia: 8 lipca 2015, 09:34
Dokument oglądany: 18 325 razy