TARRCI/RB_EN_KLIM/POIG_5.3/1/2014 — Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci energetycznej i klimatyzacyjnej w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3.

Dnia 30.09.2014 r.

Dnia 04.10.2014 r.

Dnia 30.12.2014 r.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 30.12.2014Publikacja dnia: 30 grudnia 2014, 16:29
Dokument oglądany: 16 801 razy