TARRCI/RB_BMS_SUG/POIG_5.3/1/2015 — „Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu zarządzania budynkiem oraz systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanegoa w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3.”

Dnia 6.02.2015 r.

Dnia 11.02.2015 r.

Dnia 26.03.2015 r.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 26.03.2015 r.Publikacja dnia: 26 marca 2015, 15:21
Dokument oglądany: 18 995 razy