TARRCI/GAZ/POIG_5.3/1/2012 — Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. (unieważniony)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 14 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 15 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 19 listopa­da 2012 r.:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 9 listopada 2012Publikacja dnia: 19 listopada 2012, 14:44
Dokument oglądany: 21 219 razy