TARRCI/GAZ/POIG_5.3/2/2012 – Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 27 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 28 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 4 grud­nia 2012 r.:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 4 grudnia 2012Publikacja dnia: 4 grudnia 2012, 11:46
Dokument oglądany: 18 064 razy