Status prawny

Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzialnością

Fir­ma Spół­ki brz­mi: Exea Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzialnością.

Spół­ka może uży­wać firmy skró­conej: Exea Sp. z o.o.

Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 14 września 2018Publikacja dnia: 18 listopada 2022, 10:22
Dokument oglądany: 19 710 razy