Status prawny

Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią

Fir­ma Spół­ki brz­mi: Exea Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią.

Spół­ka może uży­wać firmy skró­conej: Exea Sp. z o.o.

Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 14 września 2018Publikacja dnia: 17 września 2018, 09:19
Dokument oglądany: 17 447 razy