TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015 — Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci SSWiN, SKDCCTV w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3.

Dnia 08.05.2015 r.

Dnia 13.05.2015 r.

Dnia 02.06.2015 r.

Dnia 24.06.2015 r.

  • Infor­ma­c­ja o złożonych ofer­tach i wyborze najko­rzyst­niejszej oferty
Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 14.07.2015Publikacja dnia: 14 lipca 2015, 11:11
Dokument oglądany: 16 342 razy