Majątek

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 29 130 000,00 PLN i dzieli się na 29 130 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 PLN. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 13 sierpnia 2020Publikacja dnia: 17 sierpnia 2020, 15:19
Dokument oglądany: 10 753 razy