Majątek

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 32 330 000,00 PLN i dzieli się na 32 330 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 PLN. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 31 stycznia 2021Publikacja dnia: 1 lutego 2021, 08:10
Dokument oglądany: 11 017 razy