Majątek

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 24 964 000,00 PLN i dzieli się na 24 964 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 PLN. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Historia wersji:

Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 17 stycznia 2019Publikacja dnia: 22 stycznia 2019, 10:41
Dokument oglądany: 8 463 razy