TARRCI/OCHRONA/POIG_5.3/1/2014 — Usługi ochrony osób i mienia

Ogłosze­nie o zamówie­niu ochrona 2014

SIWZ TARRCI 2014 — Usłu­gi ochrony osób i mienia

 

Dnia 18.12.2014 r.

Dnia 24.12.2014 r.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 24.12.2014Publikacja dnia: 24 grudnia 2014, 10:32
Dokument oglądany: 19 114 razy