TARRCI/EE/POIG_5.3/1/2012 – Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 12 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 14 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 19 grud­nia 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 27 grud­nia 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 28 grud­nia 2012 r.:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 28 grudnia 2012Publikacja dnia: 28 grudnia 2012, 13:07
Dokument oglądany: 19 189 razy