Organizacja

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • Tomasz Pasikows­ki — Prezes Zarzą­du
  • Mag­dale­na Mike-Gęsicka — Wiceprezes Zarzą­du

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • Edward Hartwich — Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej
  • Janusz Pawlak — Członek Rady Nad­zor­czej
  • Tomasz Waszczykows­ki — Członek Rady Nad­zor­czej
Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 1 marca 2019Publikacja dnia: 1 marca 2019, 09:25
Dokument oglądany: 4 117 razy