Organizacja

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • Mag­dale­na Mike-Gęsicka — Prezes Zarzą­du

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • Adam Szpon­ka — Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej
  • Tomasz Waszczykows­ki — Członek Rady Nad­zor­czej
  • Janusz Pawlak — Członek Rady Nad­zor­czej
Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 21 lutego 2020Publikacja dnia: 21 lutego 2020, 09:03
Dokument oglądany: 5 389 razy