Organizacja

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspólników

b)      Zarząd:

  • Mag­dale­na Mike — Prezes Zarządu

c)       Rada Nadzorcza:

  • Adam Szpon­ka — Prze­wod­niczą­cy Rady Nadzorczej
  • Tomasz Waszczykows­ki — Członek Rady Nadzorczej
  • Ryszard Lorenczews­ki — Członek Rady Nadzorczej
Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 20 kwietnia 2022Publikacja dnia: 18 listopada 2022, 10:22
Dokument oglądany: 23 143 razy