TARRCI/OCHRONA/POIG_5.3/1/2014 — Usługi ochrony osób i mienia (wersja archiwalna: 18.12.2014, godz. 13:04)

Ogłosze­nie o zamówie­niu ochrona 2014

SIWZ TARRCI 2014 — Usłu­gi ochrony osób i mienia

 

Dnia 18.12.2014 r.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 18 grudnia 2014, 13:04
Dokument oglądany: 0 razy