TARRCI/OCHRONA/POIG_5.3/1/2014 — Usługi ochrony osób i mienia (wersja archiwalna: 12.12.2014, godz. 21:19)

Ogłosze­nie o zamówie­niu ochrona 2014

SIWZ TARRCI 2014 — Usłu­gi ochrony osób i mienia

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 12 grudnia 2014, 21:19
Dokument oglądany: 0 razy