TARRCI/MEBLE/PN/1/2014 — Dostawa mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla Exea Smart Space (wersja archiwalna: 28.02.2014, godz. 15:23)

Dnia 14.02.2014 r.

  1. Zestaw­ie­nie mebli
  2. Pro­jek­ty mebli i rzu­ty pomieszczeń

Dnia 18.02.2014 r.

Zaw­iadomie­nie o złożonych ofer­tach i wyborze najko­rzyst­niejszej ofer­ty

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 28 lutego 2014, 15:23
Dokument oglądany: 0 razy