TARRCI/EE/POIG_5.3/1/2012 – Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. (wersja archiwalna: 19.12.2012, godz. 21:52)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 12 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 14 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 19 grud­nia 2012 r.:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 19 grudnia 2012, 21:52
Dokument oglądany: 0 razy