TARRCI/RB_EN_KLIM/POIG_5.3/1/2014 — Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci energetycznej i klimatyzacyjnej w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3. (wersja archiwalna: 4.10.2014, godz. 14:28)

Dnia 30.09.2014 r.

Dnia 04.10.2014 r.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 października 2014, 14:28
Dokument oglądany: 0 razy