TARRCI/RB_CCTV/POIG_5.3/1/2015 — Rozbudowa istniejących wewnętrznych sieci SSWiN, SKD i CCTV w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanego w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3. (wersja archiwalna: 14.05.2015, godz. 08:23)

Dnia 08.05.2015 r.

Dnia 13.05.2015 r.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 14 maja 2015, 08:23
Dokument oglądany: 0 razy