TARRCI/INTERNET/POIG_5.3/1/2013 — Usługa dostępu do sieci Internet (wersja archiwalna: 11.06.2013, godz. 12:20)

Ogłosze­nie o zamówie­niu 210022 — 2013

SIWZ TARRCI — Usłu­ga dostępu do sieci Inter­net

Załącznik do SIWZ nr 5 — Wzór umowy

Załącznik do SIWZ nr 6 — Schemat kanal­iza­cji teletech­nicznej

Aktu­al­iza­c­ja 11.06.2013 r.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 11 czerwca 2013, 12:20
Dokument oglądany: 0 razy