TARRCI/RB/POIG_5.3/1/2011 — Przetarg ograniczony na Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3 (wersja archiwalna: 2.11.2011, godz. 14:05)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­c­ja, 25 październi­ka 2011 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 2 listopa­da 2011 r.:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 2 listopada 2011, 14:05
Dokument oglądany: 0 razy