TARRCI/GAZ/POIG_5.3/1/2012 — Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. (wersja archiwalna: 19.11.2012, godz. 14:41)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 14 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 15 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 19 listopa­da 2012 r.:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 19 listopada 2012, 14:41
Dokument oglądany: 0 razy