TARRCI/GAZ/POIG_5.3/1/2012 — Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. (wersja archiwalna: 15.11.2012, godz. 15:27)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 14 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 15 listopa­da 2012 r.:

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 15 listopada 2012, 15:27
Dokument oglądany: 0 razy