TARRCI/GAZ/POIG_5.3/2/2012 – Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. (wersja archiwalna: 27.11.2012, godz. 16:54)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 27 listopa­da 2012 r.:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 listopada 2012, 16:54
Dokument oglądany: 0 razy