Status prawny (wersja archiwalna: 16.09.2011, godz. 13:52)

Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią

Fir­ma Spół­ki brz­mi: TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią.

Spół­ka może uży­wać firmy skró­conej: TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci Sp. z o.o.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 16 września 2011, 13:52
Dokument oglądany: 0 razy