Organizacja (wersja archiwalna: 12.02.2018, godz. 08:33)

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • Tomasz Pasikows­ki — Prezes Zarzą­du

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • Prze­mysław Wolińs­ki — Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej
  • Janusz Pawlak — Członek Rady Nad­zor­czej
  • Edward Hartwich — Członek Rady Nad­zor­czej
Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 12 lutego 2018, 08:33
Dokument oglądany: 0 razy