Organizacja (wersja archiwalna: 25.05.2017, godz. 10:51)

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • Tomasz Pasikows­ki — Prezes Zarzą­du

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • dr inż. Ewa Rybińs­ka, Prze­wod­niczą­ca Rady Nad­zor­czej
  • Iwona Pietruszewska-Cetkowska
  • Bea­ta Kmieć
Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 25 maja 2017, 10:51
Dokument oglądany: 0 razy