Organizacja (wersja archiwalna: 9.03.2017, godz. 11:18)

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • dr Woj­ciech Daniel — Prezes Zarzą­du
  • Tomasz Pasikows­ki — Wiceprezes

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • dr inż. Ewa Rybińs­ka, Prze­wod­niczą­ca Rady Nad­zor­czej
  • Iwona Pietruszewska-Cetkowska
  • Bea­ta Kmieć
Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 marca 2017, 11:18
Dokument oglądany: 0 razy