Organizacja (wersja archiwalna: 5.12.2016, godz. 09:09)

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • dr Woj­ciech Daniel — Prezes Zarzą­du
  • Łukasz Ozimek — Wiceprezes

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • dr inż. Ewa Rybińs­ka, Prze­wod­niczą­ca Rady Nad­zor­czej
  • dr Marek Rub­nikow­icz
  • Iwona Pietruszewska-Cetkowska
Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 grudnia 2016, 09:09
Dokument oglądany: 0 razy