Majątek (wersja archiwalna: 27.02.2017, godz. 08:50)

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 16 134 000,00 PLN i dzieli się na 16 134 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 PLN. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 08:50
Dokument oglądany: 0 razy