Majątek (wersja archiwalna: 18.10.2011, godz. 15:01)

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 3.693.000 zł i dzieli się na 3.093 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1.000 zł. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 18 października 2011, 15:01
Dokument oglądany: 0 razy