Majątek (wersja archiwalna: 19.03.2013, godz. 08:24)

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi  8 493 000,00 PLN  i dzieli się na 8 493  równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 PLN. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 19 marca 2013, 08:24
Dokument oglądany: 0 razy