Majątek (wersja archiwalna: 11.01.2012, godz. 14:28)

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 5 683 000 zł i dzieli się na 5 683 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 zł. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 11 stycznia 2012, 14:28
Dokument oglądany: 0 razy