Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i rozwój Toruńskiego Parku Technologicznego” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. (wersja archiwalna: 8.04.2013, godz. 13:03)

Zaprosze­nie do udzi­ału w dia­logu tech­nicznym

Załącznik do zaproszenia — wzór zgłoszenia

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 kwietnia 2013, 13:03
Dokument oglądany: 0 razy