TARRCI/RB_BMS_SUG/POIG_5.3/1/2015 — „Rozbudowa istniejącego wewnętrznego systemu zarządzania budynkiem oraz systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Przetwarzania Danych TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. realizowanegoa w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3.” (wersja archiwalna: 11.02.2015, godz. 15:57)

Dnia 6.02.2015 r.

Dnia 11.02.2015 r.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 11 lutego 2015, 15:57
Dokument oglądany: 0 razy