TARRCI/INTERNET/POIG_5.3/1/2013 — Usługa dostępu do sieci Internet (wersja archiwalna: 29.05.2013, godz. 17:08)

Ogłosze­nie o zamówie­niu 210022 — 2013

SIWZ TARRCI — Usłu­ga dostępu do sieci Inter­net

Załącznik do SIWZ nr 5 — Wzór umowy

Załącznik do SIWZ nr 6 — Schemat kanal­iza­cji teletech­nicznej

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 29 maja 2013, 17:08
Dokument oglądany: 0 razy