TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 — Rozbudowa infrastruktury IT na potrzeby TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. w ramach rozszerzenia projektu podstawowego POIG 2007 — 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3. (wersja archiwalna: 25.05.2015, godz. 09:40)

Dnia 06.05.2015

Dnia 09.05.2015

Dnia 22.05.2015

Dnia 25.05.2015

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 25 maja 2015, 09:40
Dokument oglądany: 0 razy