TARRCI/GAZ/POIG_5.3/2/2012 – Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. (wersja archiwalna: 28.11.2012, godz. 13:13)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­cja, 27 listopa­da 2012 r.:

Aktu­al­iza­cja, 28 listopa­da 2012 r.:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 28 listopada 2012, 13:13
Dokument oglądany: 0 razy