Organizacja (wersja archiwalna: 17.09.2018, godz. 14:17)

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • Tomasz Pasikows­ki — Prezes Zarzą­du

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • Edward Hartwich — Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej
  • Janusz Pawlak — Członek Rady Nad­zor­czej
  • Tomasz Waszczykows­ki — Członek Rady Nad­zor­czej

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 września 2018, 14:17
Dokument oglądany: 0 razy