Organizacja (wersja archiwalna: 16.09.2011, godz. 13:56)

Organa­mi Spół­ki są:

a)      Zgro­madze­nie Wspól­ników

b)      Zarząd:

  • dr Woj­ciech Daniel Prezes Zarzą­du

c)       Rada Nad­zor­cza:

  • dr inż. Ewa Rybińs­ka, Prze­wod­niczą­ca Rady Nad­zor­czej
  • dr Marek Rub­nikow­icz
  • Iwona Pietruszewska-Cetkowska

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 16 września 2011, 13:56
Dokument oglądany: 0 razy