Majątek (wersja archiwalna: 5.12.2016, godz. 08:43)

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi  11 193 000,00 PLN i dzieli się na 11 193 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 PLN. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 grudnia 2016, 08:43
Dokument oglądany: 0 razy