Majątek (wersja archiwalna: 19.02.2013, godz. 15:33)

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 7 393  000,00 PLN zł i dzieli się na 7  393 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 zł. Wszys­tkie udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obe­j­mu­je Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 19 lutego 2013, 15:33
Dokument oglądany: 0 razy